UTILIZATOR
PAROLA
ENTITATE PUBLICA
10 iunie 2011
Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (UCVAP) colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achizitii publice (SEAP), Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), autoritatile de management, cu alte structuri de control si institutii publice
"OUG 52/2011: Art. 4 (1) In indeplinirea functiei de verificare, Ministerul Finantelor Publice urmareste derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea si corectarea neconformitatilor in raport cu legislatia din domeniu.

citeste tot articolul publicat de www.dreponline.ro